Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Δημήτριος Σακελλάριος

Εξώφυλλο του τετάρτου στη σειρά
βιβλίου: Μέγα Αλφαβητάριον που
 εκδόθηκε μ΄ έξοδα  του Δημητρίου
 Σακελλαρίου στη  Βούδα του 1818.
Κλικ στις μπλε σημάνσεις
Ο Δημήτριος Σακελλάριος,  τέλη του 18ου αι. πρώτο ήμισυ του 19ου αι. ήταν λόγιος Καστοριανός που εξέδωσε προεπαναστατικά το Μέγα Αλφαβητάριο και  στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μπέλλιος στο ημερολόγιό του, διετέλεσε πρόξενος στο Βουκουρέστι. Είναι ενδιαφέρουσα η επιστροφή του Κωνσταντίνου Μπέλλιου  στη Βιέννη μέσω Σμύρνης το Μάρτιο του 1837, προκειμένου να ζητήσει από το Δημήτριο Σακελλάριο την ηθική συμπαράσταση και οικονομική ενίσχυση του Εμμανουήλ Ξάνθου, που ήδη είχε προπέμψει την οικογένεια του στην Αθήνα, ενώ αυτός ο ίδιος είχε περιπέσει σε άκρα μελαγχολία και παράκρουση. Κλείστηκε εἰς το μοναστήρι του Μαρτζινένη εἰς Βλαχίαν, λόγω κατηγοριών του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου και Ιωάννη Φιλήμονα, ότι δήθεν καταχράστηκε τη εθνική κάσα (Ταμείο της Φιλικής Εταιρείας ). Πολεμική που συνεχίστηκε μέχρι το θάνατό του (1852).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου